Kompletní opravy brzdových systémů

Brzdy jsou nejdůležitější bezpečnostní prvek na vozidle. Musí být proto ve výborném stavu. V případě jakéhokoliv podezření ze špatné funkčnosti brzd, neprodleně kontaktujte autoservis.

Většinou se jedná o unikající brzdovou kapalinu vlivem netěsnosti, opotřebené brzdové obložení, zavzdušněný brzdový systém a pod. Dokážeme v případě nutnosti ihned vyrobit a vyměnit prasklé kovové brzdové potrubí – potřebný materiál máme vždy skladem.

Brzdová kapalina se doporučuje měnit každé tři roky, nejdéle však po pěti letech provozu. V našem autoservisu provádíme vždy se servisní prohlídkou (výměnou motorového oleje) kontrolu této kapaliny.

Provádíme veškeré opravy brzd.